Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – wprowadzenie relikwii

W niedzielę, 13 kwietnia, miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jerzego Popiełuszki do parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił gnieźnieński biskup pomocniczy Krzysztof Wętkowski.

 

W słowie skierowanym do wiernych bp Wętkowski podkreślił, że Chrystus przychodzi do swoich uczniów przez codzienność. W taki sam sposób wkroczył w życie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. „Wkroczył w codzienność, którą najpierw stanowiła rodzina wierna Bogu, pełna modlitwy i dobrego wychowania. Wkroczył w to wszystko, co stanowiło dom rodzinny, w zwykłe szare życie – mówił. Przyznał również, że gdy bł. ks. Jerzy usłyszał wezwanie pójdź za Mną!, odpowiedział na nie z pokorą, posłusznie, choć na drodze tej czekało go wiele trudności – przymusowa służba wojskowa, próby ateizowania. I w tym wszystkim jednak, w tej nowej codzienności, słyszał głos Boga. „Chrystus powołał go do służby w szczególnym czasie i okolicznościach, choć sam ks. Jerzy zawsze powtarzał, że nic niezwykłego nie robi, głosi Słowo Boże, sprawuje sakramenty, że to zwykła posługa. Nie załamywał się mimo wielu trudności i na pewno wielu wątpliwości. Trwał w swoim powołaniu i wciąż odnajdywał w swoim życiu Boga” – mówił gnieźnieński biskup pomocniczy dodając, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko był niezłomnym głosicielem Ewangelii Miłości, od którego powinniśmy się uczyć przekładania doświadczenia wiary na codzienne życie.

 

W ceremonii wprowadzenia relikwii uczestniczyli inowrocławscy duchowni, przedstawiciele władz miasta z prezydentem Ryszardem Brejzą na czele, brat bł. ks. Jerzego, poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele inowrocławskich organizacji kościelnych. Na zakończenie uroczystości odśpiewano „Te Deum” oraz uczczono relikwie wprowadzone do inowrocławskiej świątyni.

 

Uroczystość wprowadzenia relikwii do inowrocławskiej parafii poprzedziła sesja popularna poświęcona życiu i dziełu błogosławionego kapłana-męczennika,  która odbyła się 12 kwietnia w Instytucie Prymasa Kardynała Glempa w Inowrocławiu. W jej trakcie głos zabrali między innymi dr Tomasz Terlikowski, który przedstawił testament męczennika na podstawie jego ostatnich rozważań różańcowych wygłoszonych w bydgoskim kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników. Obecny był także Józef Popiełuszko – brat ks. Jerzego, który podzielił się osobistymi wspomnieniami, a także ks. prałat Tadeusz Bożełko, kapelan sanktuarium bł. ks. Popiełuszki, który opowiadział o rozszerzającym się kulcie błogosławionego.