Historia
parafii

Z dziejów parafii

lata 1972-1978

Budujące się Osiedle Piastowskie w Inowrocławiu należało do parafii św. Mikołaja. Ówczesny proboszcz ks. Prałat Dobromir Ziarniak po wielu zabiegach i staraniach nabył w dniu 28.08.1978r. działkę z domem mieszkalnym w Inowrocławiu przy ul. Jagiellońskiej 2, z przeznaczeniem na plebanię nowej parafii.

10 i 25.06.1979

Parafia św. Mikołaja nabyła nieruchomości zabudowane przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Janka Krasickiego (obecnie Ks. Dobromira Ziarniaka) z przeznaczeniem na budowę kościoła dla Osiedla Piastowskiego.

1.07.1979 

W plebanii przy ul. Jagiellońskiej 2 zamieszkali przysłani przez Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nowi duszpasterze: Ks. Franciszek Resiak – dotychczasowy proboszcz w Janikowie, jako adiutor nowej parafii i wikariusze – Ks. Roman Jakubowski i ks. Władysław Stefański.

3.10.1979 

Powstającą parafię pw. Św. Ducha odwiedził Prymas Polski Ks. Kardynał Stefan Wyszyński, który interesował się problemami materialnymi i duszpasterskimi. Nawiedził kaplicę urządzoną w dawnym budynku mieszkalnym, którą nazwał “Betlejemką”.

30.10.1979

Ks. Bp Jan Michalski – Wikariusz Generalny z Gniezna dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła Świętego Ducha, krzyża i tymczasowej kaplicy – “Betlejemki”.

 3.05.1980

Prymas Polski Ks. Stefan Kardynał Wyszyński erygował parafię pod wezwaniem Świętego Ducha na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu. Funkcję proboszcza powierzył ks. Franciszkowi Resiakowi. Początkowo wspólnota parafialna gromadziła się na mszach św. w niedziele i święta pod wiatą na cmentarzu parafii św. Mikołaja, a potem w kaplicy “Betlejemce”, latem na placu zwanym “Bożą rolą”, a następnie w kaplicy – drewnianym baraku.

25.04.1981

Po wielu staraniach Wojewódzkie Biuro Planowania przestrzennego w Bydgoszczy wydało pozwolenie na budowę kościoła wg projektu doc. dr. inż. arch. Adama Lisieckiego. Prace budowlane wykonywane przez parafian nadzorował mgr inż. Mariusz Wojciechowski, a budową kierował Stanisław Kula z Janikowa.

18.09.1983

Ojciec Święty Jan Paweł II w Castel Gandolfo poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła podczas pielgrzymki ks. Proboszcza Franciszka Resiaka do Rzymu.

1.06.1984

Ks. Józef Kardynał Glemp – Prymas Polski przy współudziale Ks. Bp. Jana Nowaka – Sufragana z Gniezna dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w istniejące już fundamenty budującego się kościoła. W uroczystości uczestniczyli bardzo licznie zgromadzeni wierni.

Jesień 1985

Przeniesiona została kaplica z drewnianego baraku do tymczasowego pomieszczenia pod schodami budującego się kościoła.

Maj 1986

Zapoczątkowane odprawianie nabożeństw majowych o g. 20.30 połączonych z Apelem Jasnogórskim. Ks. Stanisław Talaczyński, ówczesny wikariusz wprowadził zwyczaj śpiewania pieśni maryjnych po nabożeństwach majowych.

17.03.1988

Wizytę w parafii złożył Ks. Prymas Józef Kardynał Glemp, który interesował się postępującą budową kościoła. Zebrani w kaplicy parafianie złożyli Ks. Prymasowi życzenia imieninowe.

16.03.1991

W górnym kościele przygotowywanym do użytkowania odbyło się spotkanie wiernych z Ks. Prymasem Józefem Glempem. Ks. Prymas poświęcił krzyż na ścianie ołtarzowej i przyjął życzenia z okazji zbliżającego się swojego święta patronalnego.

19.05.1991

O g. 12.00 odprawiona została pierwsza msza św. w górnym kościele – była to suma odpustowa celebrowana przez ks. Kan. Franciszka Welca – proboszcza parafii św. Mikołaja w Inowrocławiu. Kazanie odpustowe wygłosił ks. Teodor Paradowski – proboszcz parafii w Górze. Panował nastrój radości, bowiem po raz pierwszy wszyscy wierni uczestniczący we mszy św. pomieścili się w kościele.

10.11.1991

Poświęcony został górny kościół przez Prymasa Polski Ks. Józefa Kardynała Glempa, który celebrował uroczystą mszę św. Była to ostatnia wizyta w parafii Prymasa jako Arcybiskupa Gniezna.

23.05.1992

W parafii Św. Ducha odbyły się pierwsze Misje Święte, które głosili oo. Oblaci: Bernard Briks i Maksymilian Wendelberg. Podczas misji w dniu 28.05.1992r. wizytę w parafii złożył nowy Metropolita Gnieźnieński Ks. Arcybiskup Henryk J. Muszyński, który uczestniczył w wieczornym nabożeństwie majowymi i wygłosił Słowo Boże o Duchu Świętym.

6.01.1993

Ks. Franciszkowi Resiakowi – proboszczowi parafii Św. Ducha nadana została godność Kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Dekret Stolicy Apostolskiej nadającej tę godność odczytał przed sumą prymariusz Ks. Mirosław Wdowiak. Przedstawiciele organizacji i ruchów działających w parafii wyrazili radość z uhonorowania ks. proboszcza i życzyli obfitych łask Bożych.

1.06.1993

Wizytę w parafii złożył Ks. Arcybiskup Henryk J. Muszyński, który udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania i poświęcił kaplicę w dolnym kościele pw. Oblubienicy Ducha Świętego.

10-11.09.1994

W parafii odbyła się uroczystość nawiedzenia relikwii św. Wojciecha w ramach przygotowań do obchodów 1000-lecia męczeńskiej śmierci patrona Polski i Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

18.05.1995

Odbyły się obchody 15-lecia istnienia parafii Św. Ducha w Inowrocławiu z udziałem Ks. Arcybiskupa Henryka J. Muszyńskiego, który udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania oraz poświęcił obraz Chrystusa Miłosiernego i stacje Drogi Krzyżowej.

16.10.1997

Grupa pielgrzymów parafii Św. Ducha w proboszczem ks. Franciszkiem Resiakiem i wikariuszem ks. Krzysztofem Tarbickim uczestniczyła w Audiencji Generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie

18-26.04.1998

W parafii Św. Ducha odbywały się Misje Ewangelizacyjne prowadzone przez Księży Salezjanów przygotowujące wiernych do jubileuszu 2000 roku. Podczas tych misji odprawiono po raz pierwszy Drogę Krzyżową ulicami osiedla z krzyżem misyjnym, niesionym na ramionach wiernych. Krzyż ten stoi w kościele i jest noszony podczas odprawiania Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście.

31.05.1998

Obchodzony był jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich ks. proboszcza Franciszka Resiaka, który otrzymał godność prałata. W jubileuszu uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni, uroczystościom przewodniczyła Ks. Arcybiskup Henryk J. Muszyński.

30.05.2000

W parafii odbył się zjazd kapłanów rocznika kursowego Ks. Prałata Franciszka Resiaka w 42.rocznicę święceń kapłańskich. Mszę św. koncelebrowali wszyscy kapłani kursowi z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej.

25.03.2001

Ks. Biskup Tomasz Peta, po otrzymaniu sakry w drodze z Watykanu do Astany, w którym pracuje na misji, zatrzymał się w rodzinnym Inowrocławiu. Spotkał się z rodzicami oraz odprawił mszę św. w kościele Św. Ducha, w którym był wikariuszem w latach 1980-83.

2.06.2001

Na wieży kościoła został zamontowany ogromny, metalowy krzyż o wadze 11,5 t, mający 21,5 m wysokości i 9 m szerokości. Osadzony został przy pomocy najwyższego dźwigu w Polsce na wysokości 37 m od ziemi. Jest to największy krzyż posadowiony na obiekcie sakralnym w Polsce. Na drugi dzień krzyż ten został poświęcony przez Ks. Biskupa Bogdana Wojtusia – sufragana z Gniezna.

9-11.12.2001

W parafii Św. Ducha odbyły się rekolekcje adwentowe, głoszone przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego – sufragana łowickiego. Osoba rekolekcjonisty ściągnęła do kościoła Św. Ducha licznych wiernych z innych parafii.

1.06.2003

Parafię odwiedził Ks. Arcybiskup Henryk J. Muszyński z okazji 45-lecia święceń kapłańskich Ks. Prałata Franciszka Resiaka.

30.10.2004

Kościół Św. Ducha został powiększony o prezbiterium. Na ścianie frontowej – ołtarzowej parafianie mogli podziwiać witraż przedstawiający scenę z “Wieczernika”. Wykonawcą witraża była pracownia Marka Poczwardowskiego z Inowrocławia.

24.12.2004

Podczas mszy św. pasterskiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Bogdan Wojtuś – sufragan z Gniezna poświęcił witraż, prezbiterium kościoła i nową zakrystię.

2.04.2005

Wieczorem w kościele Św. Ducha licznie zgromadzeni wierni odprawili Drogę Krzyżową i uczestniczyli we mszy św., modląc się o zdrowie Papieża. Kiedy zawyły syreny oznajmiające o śmierci Jana Pawła II, ks. Dariusz Żochowski celebrujący Eucharystię odszedł na moment od ołtarza i powiedział do wiernych: “Nie muszę Wam chyba mówić, co oznaczają te syreny?”. W kościele zapanowała cisza. Na znak jedności w bólu zebrani w kościele utworzyli łańcuch złączonych rąk.

7.04.2005

Dla uczczenia pamięci zmarłego Papieża Jana Pawła II ulicami Inowrocławia od skweru Jana Pawła II do kościoła Św. Ducha przeszła procesja światła, w której uczestniczyło ok. 20 tys. Inowrocławian. O g. 21.37 rozpoczęła się msza św. w intencji zmarłego Ojca Świętego. Uczestnicy procesji pozostawili setki zniczy na schodach kościoła i wzdłuż ul. Jagiellońskiej.

10.01.2006

W kościele rozpoczęło się długo oczekiwane przez parafian ustawianie nowych ławek. Prace stolarskie obejmujące montaż ławek, brudników na ścianach i konfesjonałów trwały do końca kwietnia 2008r. Prace wykonywała firma stolarska p. Szewczaka z Rogoźna.

23.09.2006

W parafii Św. Ducha odbył się Diecezjalny Dzień Młodych z okazji uroczystości Św. Stanisława Kostki.

11.11.2007

Ks. Prałat Franciszek Resiak – proboszcz parafii Św. Ducha poświęcił piękne tabernakulum w nowo urządzonym prezbiterium. Wykonawcą wystroju prezbiterium była pracownia artystyczna Szczepaniaków z Rzeszowa.

25.03.2008

Po świętach Wielkanocnych przez 3 tygodnie Zakład Kamieniarski Wolskich z Mizernej k. Czorsztyna wykładał marmurowymi płytami posadzkę kościoła.

7-11.05.2008

W parafii odbywały się rekolekcje głoszone przez o. Jarosław Rodzika – pallotyna z Częstochowy, przygotowujące duchowo parafian do uroczystości konsekracji kościoła pw. Świętego Ducha.

18.05.2008

Kościół pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu został konsekrowany i oddany Bogu na chwałę przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Henryka J. Muszyńskiego – Metropolitę Gnieźnieńskiego podczas uroczystej sumy. Wierni zgromadzeni w kościele byli świadkami spełnienia wymogów prawa kanonicznego w odniesieniu do kościoła Świętego Ducha, który stał się miejscem świętym, przeznaczonym do sprawowania kultu bożego.

14.08.2010

Podczas mszy św. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Bogdan Wojtuś – sufragan z Gniezna dokonał wprowadzenia ks. dr Grzegorza Iwińskiego na urząd proboszcza parafii Świętego Ducha.