Duszpasterze

Ks. dr hab. Aleksander Sobczak

proboszcz parafii

Urodzony: 27 marca 1964 r.

Święcenia kapłańskie: 13 maja 1989 r.

Dzień imienin: 3 maja

Telefon: 52 357 45 34

Parafia rodzinna: pw. św. Marcina w Żninie

Poprzednio posługiwał w parafii: św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gnieźnie, pracuje także  w Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie.

Wikariusze

ks. Piotr Nowak

Urodzony: 15.01.1992 r.,

Świecenia kapłańskie: 27.05.2017 r.

Imieniny: 29 czerwca,

Kontakt: piotrnowak@archidiecezja.pl,

Parafia rodzinna: pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni,

Poprzednia parafia: pw. bł. Michała Kozala BM w Wągrowcu.

ks. Michał Romel

Urodzony: 30 kwietnia 1995 r.

Świecenia kapłańskie: 29 maja 2021 roku w katedrze gnieźnieńskiej

Imieniny: 29 września

Kontakt: michalromel27@gmail.com

Parafia rodzinna: Parafia Narodzenia NMP w Żernikach

 

ks. prałat Franciszek Resiak

Pierwszy proboszcz parafii, budowniczy kościoła parafialnego.

Pełnił posługę w naszej wspólnocie od 1980 do 2010 roku.

Zmarł 26 grudnia 2013 roku, został pochowany na cmentarzu parafii św. Mikołaja przy ul. Marulewskiej. 

ks. dr Grzegorz Iwiński

Pełnił posługę w nasze wspólnocie od 2010 do 2014 roku.

Dawni
proboszczowie

Dawni wikariusze

1. ks. Roman Jakubowski

2. † ks. Władysław Stefański

3. ks. Tomasz Peta

4. ks. Andrzej Jaskuła

5. ks. Grzegorz Rosiński

6. ks. Ireneusz Doroszewski

7. † ks. Marian Ptak

8. ks. Alojzy Kudliński

9. ks. Stanisław Kotowski

10. ks. Stanisław Talaczyński

11. ks. Krzysztof Andrzejewski

12. ks. Leszek Kroll

13. † ks. Stanisław Szkutnicki

14. ks. Andrzej Bohdanowicz

15. ks. Grzegorz Pawlaczyk

16. ks. Tadeusz Putz

17. ks. Piotr Schewior

18. ks. Wojciech Piątek

19. ks. Mirosław Goślinowski

20. ks. Mirosław Wdowiak

21. ks. Bogdan Spychaj

22. ks. Jacek Dziel

23. ks. Marek Pisarski

24. ks. Krzysztof Tarbicki

25. † ks. Robert Barczik

26. ks. Artur Sreberski

27. ks. Sławomir Bednarek

28. † ks. Tadeusz Kwitowski

29. ks. Janusz Cyrankowski

30. ks. Mariusz Byczyński

31. ks. Mirosław Kwiatkowski

32. ks. Karol Maciejewski

33. ks. Dariusz Żochowski

34. ks. Jan Dzionek

35. ks. Robert Różański

36. ks. Zbigniew Filipiak

37. ks. Hubert Nowak

38. ks. Roman Kruk

39. ks. Bogusław Krzemiński

40. ks. Michał Hinz

41. ks. Marcin Przybylski

42. ks. Marcin Łojko