Stowarzyszenie
Wpierania
Powołań
Kapłańskich

“Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniało się i utrwalało przekonanie, że troska o powołania jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła”

Jan Paweł II

O Wspólnocie

Historia:

Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej powstało 8 grudnia 1993 roku. Założycielem i prezesem był śp. ks. kan. dr Jan Tadych. Obecnie na terenie diecezji istnieje 100 Kół Parafialnych skupiających blisko 3000 wiernych, którzy modlą się indywidualnie i wspólnie w intencji powołań, pomagają potrzebującym alumnom, tworzą środowiska sprzyjające powołaniom. Po nagłej śmierci ks. kan. Jana Tadycha, obradujące 12 czerwca 2004 r. w Gnieźnie Wolne Zgromadzenie dokonało wyboru nowego zarządu. Prezesem został ks. Robert Nurski.

SWPK w Inowrocławiu:

W grudniu 1996 r. z inicjatywy ks. Jana Tadycha, prezesa Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w kościele pw. Zwiastowania NMP zwołano zebranie w celu powołania kół SWPK w dekanatach inowrocławskich.
W wyniku tego spotkania utworzono koło SWPK przy Parafii Świętego Ducha w dniu 1.01.1997 r. Opiekunem koła został – Ks. Prałat Franciszek Resiak, przewodniczący – Józef Brzostek, skarbnikiem – Genowefa Sitniak, sekretarzem – Teresa Bronicka.
Celem Stowarzyszenia jest modlitwa o dobre i święte powołania do kapłaństwa, wsparcie modlitewne księży pracujących w naszej parafii, pomoc finansowa dla alumnów naszego Seminarium Duchownego i księży emerytów. Pomoc finansowe jest możliwa dzięki dobrowolnym składkom członków.

W naszej parafii:

W celu uświetnienia istnienia koła i uroczystości odbywających się w naszej parafii postanowiono ufundować sztandar z dobrowolnych składek członków i darów sponsorów, m.in. obecnego Prezydenta miasta Ryszarda Brejzy i Prezydenta miasta Zakopane, Bachledy Curuś. Do powstania sztandaru walnie przyczyniła się skarbnik Genowefa Sitniak, która za każdą opłatę nagradzała wręczeniem własnoręcznie namalowanym obrazkiem świętych. Projekt sztandaru zrobił Ks. Prałat Franciszek Resiak a wykonały siostry Zakonne w Gnieźnie.
Na sztandarze z jednej strony widnieje wizerunek Św. Wojciecha, a z drugiej patrona naszego kościoła – symbol Ducha Świętego. Sztandar został poświęcony w 2001 r. i reprezentuje Stowarzyszenie na wszystkich pielgrzymkach i uroczystościach kościelnych naszej parafii.
Obecny stan naszego koła to 70 członków. Do Pana odeszło już 14 osób, w tym wielce zasłużone Panie: Genowefa Sitniak oraz Teresa Bronicka.
Trzeba podkreślić rolę naszych kobiet, których jest w kole 65, i które brały czynny udział w budowie naszego kościoła oraz dbają o czystość w świątyni.