Małżeństwo

Chcę zawrzeć związek małżeński:

W celu zawarcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej na trzy miesiące przed planowanym zawarciem związku. Należy mieć następujące dokumenty:
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – w przypadku zawierania związku konkordatowego, lub akt ślubu, jeśli ślub cywilny był zawarty wcześniej
  • Świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania,, jeśli nie ma takiej adnotacji, wtedy należy przynieść osobne świadectwo bierzmowania. Oba dokumenty uzyskamy w parafii przyjęcia tych sakramentów
  • Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
  • Należy także mieć przy sobie dowody osobiste
  • W przypadku wdów lub wdowców należy przedstawić akt zgonu współmałżonka.

UWAGA Na spotkanie w celu sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego należy wcześniej umówić się na konkretny dzień. Najlepiej zrobić to przy okazji niedzielnej Mszy św w zakrystii.

O sakramencie

Bóg stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam „jest miłością”. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione  przez Chrystusa do godności sakramentu. Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

Małżonkowie w obecności kapłana udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi. Prawdziwa miłość małżeńska włączana jest w miłość Bożą.

Siedem pierwszych