Spowiedź

Spowiedzi słuchamy:

od poniedziałku do soboty 20 min. przed każdą Mszą św.

w niedziele w czasie każdej Mszy św

w pierwsze piątki miesiąca od 16.00 do 17.00

O sakramencie

Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga i o pojednanie z Kościołem. Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny nawrócenie do Boga, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana, Bóg udziela penitentowi „przebaczenia i pokoju”. Nazywa się go sakramentem pojednania, które dokonuje się pomiędzy grzesznym penitentem a miłosiernym Ojcem.

Dyżur spowiedniczy:

w kościele pw. Świętego Krzyża
przy ul. Tadeusza Kościuszki 3
od poniedziałku do soboty

od 15.30 do 17.00

Siedem pierwszych