Liturgiczna
Służba
Ołtarza

Zbiórki:

w każdą sobotę o 10.00 w kaplicy.

O Wspólnocie

Ceremoniarze, lektorzy i ministranci:

Jedną z grup bardzo prężnie działających przy naszej parafii Świętego Ducha stanowią ministranci, lektorzy oraz ceremoniarze. Grupa ta istnieje od samego powstania parafii i uczęszczało do niej w ciągu prawie 30 lat kilkaset osób. Obecnie do LSO należy ponad 40 osób. W większości są to młodzi chłopcy uczęszczający na co dzień do szkoły podstawowej oraz gimnazjum i liceum. Szczególnie jednak cieszy obecność studentów i osób już pracujących, którzy mimo rozlicznych obowiązków, wciąż czerpią radość ze służby przy ołtarzu Chrystusa. Spotkania ministrantów odbywają się w każdą sobotę, najczęściej o g. 8.30. W pierwsze piątki miesiąca o g. 17.00. Każdy z ministrantów wstępując na drogę służby przy ołtarzu zobowiązuje się gorliwie przestrzegać dyżurów: jeden rano, jeden wieczorem oraz wyznaczony dyżur niedzielny. Spotkania lektorów oraz ministrantów starszych odbywają się w każdy czwartek po mszy św. wieczornej w kościele.

Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej:

Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej jest osobą świecką, która uzyskała jednorazowe lub czasowe upoważnienie od właściwego sobie ordynariusza do udzielania Komunii Świętej.

Funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. przywróciła Kongregacja Sakramentów instrukcją Immensae caritatis. Od 1990 r. posługę tę mogą w Polsce pełnić mężczyźni (od 35 do 65 lat), którzy powinni odznaczać się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych, znają podstawowe prawdy teologiczne i uczestniczyli w trzydniowych rekolekcjach. Posługa ta nie była długo wprowadzana w Polsce ze względu na wyraźny opór wiernych. Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek.

Pierwszym szafarzem nadzwyczajnym w naszej parafii jest pan Józef Strzelecki, mianowany przez bp. Bogdana Wojtusia 13 marca 2005 roku.