Czym jest ludzki embrion?

Zachęcamy do przeczytania książki:

Jerome Lejeune (1926-1994) francuski lekarz i genetyk, doktor medycyny i doktor nauk Sorbony w Paryżu. Na początku swojej kariery zawodowej – pediatra. Później znany z prac z dziedziny genetyki. To właśnie jemu zawdzięczamy odkrycie trysomii 21 (przyczyny zespołu Downa), za które otrzymał nagrodę Kennedy’ego. Członek Papieskiej Akademii Nauk. Jego odkrycia z dziedziny genetyki, nabrały szczególnego znaczenia dla określenia statusu prawnego ludzkich embrionów . Rzadko kiedy udaje się tak jasno i przystępnie przedstawić fakty, których dostarcza nam genetyka w momencie, kiedy należy ustalić, czym jest ludzki embrion i jak w konsekwencji powinien być traktowany.

https://www.apchor.pl/temat/2014/11/03/Nie-zdradzil-wiary