Informacja o ilości wiernych w czasie liturgii

Obecnie nie ma ograniczeń osób mogących uczestniczyć we Msza św. Należy jednak zachować odstęp 2 metrów oraz mieć na twarzy maseczkę ochronną.