Litania do bł. Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Maryjo, módl się za nami;
Święty Bracie Albercie, módl się za nami;

Błogosławiony Jerzy, Męczenniku – módl się za nami

Odważny wyznawco Chrystusa

Wierny świadku Ewangelii

Zapatrzony w krzyż Zbawiciela

Czcicielu Maryi Niepokalanej

Oddany od dzieciństwa Bogu

Wychowany w pobożnej rodzinie

Gorliwy w służbie ołtarza

Pragnący naśladować świętych

Wierny głosowi powołania

Apostole godności człowieka

Obrońco nienarodzonych

Miłosierny dla cierpiących

Wrażliwy na los pokrzywdzonych

Dobry pasterzu ludzi pracy

Uczący zło dobrem zwyciężać

Wzywający do męstwa i solidarności

Broniący wartości ewangelicznych

Przestrzegający przed chęcią odwetu

Wzywający do trwania w nadziei

Niesprawiedliwie oskarżany

Okrutnie umęczony

Kapłanie wierny aż do końca

Męczenniku prawdy i wolności

Orędowniku spraw Kościoła i narodu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.

R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.