Zmarł ks. kan. Jerzy Mostowski

Z żalem zawiadamiamy o śmierci ks. kan. Jerzego Mostowskiego.

Wprowadzenie i modlitwa przy trumnie zmarłego Ks. Jerzego odbędzie się w naszym kościele w poniedziałek 27. września o godzinie 15.00 pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Przybylskiego, wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej.

Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie we wtorek 28. września o godzinie 11.00 również w naszym kościele pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Następnie pochówek na cmentarzu św. Józefa (część należąca do parafii pw. Zwiastowania NMP) w Inowrocławiu.

Zmarłego Ks. Jerzego Mostowskiego polecamy Bożemu Miłosierdziu a rodzinie ks. Jerzego składamy wyrazy współczucia.

Zmarł ks. kan. Jerzy Mostowski, emerytowany proboszcz parafii pw. Św. Jakuba w Kamieńcu k. Trzemeszna a od lipca 2019 r. mieszkający na terenie naszej parafii i pomagający w naszej parafii przez prawie 2 lata – do momentu choroby. Śp. ks. Jerzy Mostowski urodził się 27. lutego 1942 roku w Inowrocławiu. Po ukończeniu miejscowego Liceum Ogólnokształcącego wstąpił w 1961 roku do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 28. października 1967 roku z rąk bp. Lucjana Bernackiego. Posługę kapłańską rozpoczynał jako wikariusz w kilku parafiach naszej Archidiecezji a w 1985 roku został mianowany proboszczem w Kamieńcu, w dekanacie trzemeszeńskim, gdzie duszpasterzował nieprzerwanie do przejścia na emeryturę w 2019 roku. Jednocześnie był proboszczem w Szydłowcu. W latach 1997-2010 pełnił funkcję najpierw wicedziekana, a następnie dziekana dekanatu trzemeszeńskiego.