Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 5. kwietnia 2020 r.

  1. W dzisiejszą Niedzielę Palmową Męki Pańskiej przyniesione palmy zostaną pobłogosławione na każdej Mszy św.
  2. Przypominamy, iż w tym tygodniu, zgodnie z zarządzeniem władz państwowych, w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż pięć osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. Od przyszłej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego wszystkich uczestniczących we wszelkiego rodzaju liturgiach nie może być więcej niż 50 osób. Sami zdajemy sobie sprawę z tego, iż w materii ilości osób mogących brać udział w liturgiach, sprawa jest bardzo dynamiczna, dlatego prosimy być uważnym na ogłoszenia władz państwowych i respektowanie tych decyzji, które mają na uwadze przede wszystkim nasze bezpieczeństwo.
  3. Do Wielkiej Środy włącznie Msze św. w naszej parafii sprawowane są według normalnego harmonogramu: 8.00, 17.00 i 18.00.
  4. W ciągu dnia kaplica jest otwarta tak jak dotychczas, aby chętni mieli możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Podobnie kaplica będzie otwarta i będzie możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę oraz w Święta.
  5. Komunia św. wielkanocna: Na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). W związku z powyższym prosimy, aby każdy wierny wybrał stosowną dla siebie chwilę do spowiedzi św. wielkanocnej. Obecnie spowiedzi św. słuchamy przed każdą Mszą św.
  6. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż w tym roku Triduum Paschalne będzie nietypowe. Zgodnie z decyzją ks. Prymasa, nabożeństwa Triduum Paschalnego mają być sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej. W Liturgii Wielkiego Piątku mają uczestniczyć przedstawiciele grup parafialnych (maksymalnie 5 osób). Podczas Triduum Paschalnego liturgie będą sprawowane o tradycyjnych godzinach: w Wielki Czwartek oraz w Wielki Piątek o godzinie 18.00; w Wielką Sobotę o godzinie 20.00. Nie będzie w tym roku tradycyjnej ciemnicy oraz grobu Pańskiego; nie będzie również poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę.

Zamiast niego prosimy, aby wierni przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uczestniczyli w uroczystym błogosławieństwie, które może poprowadzić ojciec rodziny lub inna osoba. Przykładowy tekst takiej wielkanocnej, domowej liturgii zamieszczony jest na naszej stronie internetowej: www.swietyduch.pl

  1. Prosimy Parafian o duchowe włączenie się w modlitwę w swoich domach, korzystając również z licznie organizowanych transmisji telewizyjnych czy internetowych. Gorąco zachęcamy do jedności w modlitwie i do przeżywania w duchowej łączności liturgii tych dni. W Wielki Piątek zachęcamy do adoracji Krzyża we własnych domach.

     W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. W Wielki Piątek nie ma możliwości uzyskania dyspensy od tych obowiązków.

  1. W tym roku nie będzie również tradycyjnej Mszy św. Rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego Msze św. w Wielkanoc będą o tradycyjnych niedzielnych godzinach: 8.00,30, 11.00, 12.30 i 17.00. W II. Święto Msze św. będą również, jak w każdą niedzielę, o godzinie: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00.
  2. Choć w tym roku będziemy przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak my duszpasterze głęboko wierzymy, że będzie to dla nas wszystkich święty czas. Kiedy kobiety przyszły do grobu po szabacie i zastały go pustym, były zaniepokojone i pełne obaw, dopóki nie usłyszały słów aniołów. My już wiemy, że pusty grób nie jest powodem do lęku, lecz znakiem Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji liturgii, a słowa naszego Pana – gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam jestem pośród nich (por. Mt 18, 20) – niech w tym szczególnym czasie napełniają nasze serca otuchą i nadzieją.
  3. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Jadwigę Drzewucką oraz Bogdana Babińskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!