Informacja o ilości wiernych w czasie liturgii

Powierzchnia kościoła przeznaczona na modlitwę: 1700 m2

Maksymalna ilość wiernych w trakcie liturgii: 110 osób.

Zgodnie z przepisami państwowymi, prosimy o zachowywanie odstępu między wiernymi w trakcie liturgii wynoszącego minimum 2 m!

Wierni, uczestniczący w liturgii, mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką!

W związku z tym od 20 kwietnia wszystkie Msze św. celebrowane będą w Kościele.