Informacje dotyczące liturgii w naszej parafii

  1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych oraz decyzją ks. Prymasa w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż pięć osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. Dlatego Msze Święte do Wielkanocy będą sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej (maksymalnie 5 osób). Dlatego prosimy wszystkie osoby, które intencji Mszy Świętej nie zamawiały, ani nie są z nią związane, aby do dnia 11 kwietnia 2020 r. w Mszach Świętych nie uczestniczyły, dając w ten sposób pierwszeństwo ofiarodawcom i ich bliskim. Jednocześnie przypominamy o udzielonej przez ks. Prymasa dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych.
  2. W ciągu dnia kaplica będzie otwarta, aby chętni mieli możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
  3. Na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). W związku z powyższym informujemy, iż do spowiedzi św. wielkanocnej będzie mógł każdy chętny przystąpić w późniejszym czasie. Obecnie spowiedzi św. słuchamy przed każdą Mszą św. Prosimy, jednak aby parafianie wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi.
  4. Do chorych i w podeszłym wieku proszę wzywać kapłanów jedynie w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci.
  5. Obowiązuje zarządzenie pozwalające na uczestniczenie w pogrzebie pięciu osób, wyłączając z tej liczby posługujących, w tym także pracowników firm pogrzebowych. Powyższe ograniczenie dotyczy również ceremonii na cmentarzu. Rodziny osób zmarłych prosimy o respektowanie tych przepisów. Ceremonia pogrzebu zostaje ograniczona jedynie do stacji na cmentarzu. Msza Święta w intencji zmarłego, na życzenie rodziny, zostanie odprawiona w późniejszym – uzgodnionym z rodziną – terminie.
  6. Zostają odwołane nabożeństwa Gorzkich Żalów oraz Drogi Krzyżowej.
  7. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami oraz z kandydatami do bierzmowania. Jak długo szkoły pozostaną zamknięte, a dzieci i młodzież będą musieli przebywać w domach, nie będą dla nich organizowane żadne zajęcia w parafiach. Dopiero po zmianie decyzji władz państwowych będzie możliwe podanie dalszych wskazań co do organizowania I. Komunii Świętej i Bierzmowania.
  8. Decyzje dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego zostaną podane w najbliższym czasie.

Polecamy naszych Parafian Opatrzności Bożej,

której zawierzamy nasze życie i posługiwanie.