Dobro promieniuje…

W miniony piątek nasz Parafialny Zespół Caritas zorganizował kolejny Bal Charytatywny. Wzorem lat ubiegłych była to okazja do złożenia wyrazów wdzięczności wolontariuszom oraz osobom zaangażowanym w niesienie pomocy innym. Gośćmi honorowymi piątkowego balu byli: Ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda kujawsko-pomorski oraz przedstawicielki Caritas diecezji Siedleckiej Dyrektor i koordynator wolontariatu Caritas  Monika Rybaczewska oraz koordynator Centrum Wolontariatu w Białej Podlaskiej Żanetta Kowalczuk.

Ksiądz biskup Krzysztof podkreślił, że to co odróżnia wolontariuszy Caritas od innych osób, to głęboko zakorzeniona motywacja, która wypływa z wiary. Ta motywacja wypływa z tego ze doskonale rozumiemy, iż pewny wymiar życia kościelnego polega na tym ze jest w Nim słowo – jest sakrament , jest posługa drugiemu człowiekowi i to jest dopiero pełny wymiar Kościoła. Przez to zaangażowanie jest dopiero pełny Kościół, który jak pokazują działania Parafialnego Zespołu Caritas jest obrazem pełnym.

W trakcie uroczystej gali prowadzonej przez panią Małgorzatę Rogatty i Jarosława Lewandowskiego, dziennikarzy TVP 3 w Bydgoszczy, po raz czwarty rozdano Anioły Dobroci, które wręczał Ks. bp Krzysztof. Anioły dobroci to symboliczny wyraz wdzięczności dla osób, firm i instytucji zaangażowanych w dzieła charytatywne. Czwarty bal charytatywny był doskonałą okazją do pochwalenia się sukcesami zespołu działającego przy parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu. Parafialnemu Zespołowi w ostatnim roku udało się zorganizować Międzynarodową konferencję na temat wolontariatu. Wolontariuszom PZC udało się również pogłębić współpracę z firmą Jeronimo Martins Polska S.A. w ramach Spiżarni Caritas, która zaowocowała rozdaniem żywności za ponad 100 tys. złotych!
Po raz kolejny odbyła się także aukcja charytatywna, w czasie której można było wylicytować wiele ciekawych przedmiotów. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na potrzeby podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Świętego Ducha. Na balu do białego rana w Dworze Biesiadnym w Rojewie, przy akompaniamencie  Zespołu KORNEL bawiło się ponad 220 osób.

Zdjęcia z balu charytatywnego