“Wolontariat szansą na aktywne obywatelstwo”

„Wolontariat szansą na aktywne obywatelstwo” pod takim hasłem 25 maja w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa. Konferencja została zorganizowana przez wolontariuszy naszego Parafialnego Zespołu Caritas wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz panem Mikołajem Bodganowiczem Wojewodą Kujawsko- Pomorskim. W organizację naszego wydarzenia włączyły się instytucje rządowe i samorządowe. Patronat honorowy objęli: Ks. Abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia oraz pan dr hab. Piotr Petrykowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas konferencji licznie zgromadzeni uczestnicy pochylali się nad zagadnieniami związanymi  z wolontariatem, jego formami i przyszłością w związku z postępującym starzeniem się naszego społeczeństwa.

Całość konferencji została podzielona na dwie części. W pierwszej skupiono się nad różnymi formami wolontariatu, a w drugiej została poruszona problematyka wolontariatu w kontekście problemów społecznych. Wśród prelegentów znaleźli się m. in.: ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK – przewodniczący komitetu naukowego, dr. Anna Janowicz – prezes Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, wykładowca WSB w Gdańsku, Karolina Kramowska, doktorantka WPiP UKW w Bydgoszczy, pracownik dydaktyczny WNP UMK, Renata Deka, doktorantka WNP UMK, ks. Marcin Łojko, doktorant WPK UKSW w Warszawie, adwokat Karolina Korkowska-Krokos doktorantka INP PAN w Warszawie, Joanna Kuta, psycholog i pedagog, pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Inowrocławiu oraz Monika Rybaczewska, przedstawicielka Diecezji Lubelskiej w Caritas Polska w komisji ds. wolontariatu, diecezjalny koordynator w Centrum Wolontariatu przy środku Misericordia Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej.

Wśród głównych problemów poruszanych w pierwszej części konferencji najmocniej akcentowane było zagadnienie zaangażowania osób starszych w wolontariat jako forma walki z ich samotnością. Zwrócono uwagę na problemy osób niesamodzielnych oraz cierpiących na demencję. Ostatni wykład poświęcono sukcesom i wyzwaniom stojącym przed programem wolontariatu wśród więźniów. Na zakończenie pierwszej części konferencji miał miejsce panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci oraz słuchacze dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami związanym z wolontariatem. Warto nadmienić, iż podczas panelu dyskusyjnego trwała ożywiona dyskusja na poruszane wyżej tematy.

W wykładach drugiej części spotkania mówiono między innymi o fundamentach wolontariatu, wśród których wymieniono: propagowanie dzieł miłosierdzia, identyfikacja potrzeb, pomoc oraz dbanie o rozwój osobisty wolontariusza. Poruszono kwestie prawne związane z wolontariatem, podkreślono tutaj, iż z pracy wolontariuszy mogą korzystać jedynie podmioty publiczne oraz organizacje pozarządowe, a praca wolontariuszy musi mieścić się w zadaniach statutowych organizacji. Oprócz tego prelegenci dzielili się osobistymi doświadczeniami ze swojej pracy w wolontariacie i z wolontariuszami.

W konferencji wzięło udział liczne grono zaproszonych gości z różnych instytucji na co dzień zajmujących się osobami starszymi oraz wielu młodych ludzi. Obecność ludzi młodych szczególnie nas cieszy – podkreślają obecni wolontariusze PZC. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: ks. prałat Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawko- Pomorski, pan Wojciech Piniewski I z-ca Prezydenta Miasta Inowrocławia, przedstawiciele instytucji współpracujących z nami oraz wielu pracowników organizacji pozarządowych, pracowników instytucji publicznych. Swój list do uczestników skierowała także minister edukacji narodowej, pani Anna Zalewska.

Na zakończenie konferencji w Teatrze Miejskim w ramach promocji wolontariatu odbył się koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia, w którym wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta oraz goście.

Liczymy na to że nasze wydarzenie skłoni wielu ludzi młodych do refleksji i zaangażowania na rzecz osób starszych i potrzebujących w naszej parafii, na terenie naszego miasta i w naszej Ojczyźnie.

Ks. Marcin Łojko

Parafialny Zespół Caritas