Uroczystości Wielkiego Tygodnia w naszej parafii

W Wielkim Tygodniu – buro parafialne nieczynne!!!

Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii 

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej: godzina 18.00. 

Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu

w Ciemnicy (kaplica) do godziny 22.00.

Tego dnia za publiczne odśpiewanie hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W Wielki Czwartek na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00 będziemy się modlić w sposób szczególny w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.

Zapraszamy na nią dzieci przygotowujące się do I. Komunii św. i ich bliskich.

Wielki Piątek – Dzień Męki Chrystusa 

Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy (kaplica)

od godziny 7.00.

Liturgia Męki Pańskiej: godzina 18.00. 

– Za pobożny udział w adoracji Krzyża i ucałowanie go można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

– Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do godziny 22.00.

– Ofiary składane przy adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Jerozolimie.

W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. W Wielki Piątek nie ma możliwości uzyskania dyspensy od tych obowiązków.

 

Wielka Sobota – Wielka Wigilia Paschalna

– czas oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa 

Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu

w Grobie Pańskim od godziny 7.00.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w kościele co godzinę od godziny 10.00 do 15.00; w Marulewach przy figurze o godzinie 10.00, w Trzaskach w świetlicy o godzinie 10.30. Ofiary składane w trakcie poświęceń pokarmów przeznaczone zostaną na remont dachu kościoła. 

W Wielką Sobotę o godzinie 9.00 będą miały miejsce ostatnie obrzędy przed przyjęciem chrztu dorosłego katechumena: obrzęd oddania symbolu wiary i obrzęd „Effeta”. Zapraszamy do udziału i modlitwy w intencji przyjmującego chrzest Aleksandra.

Wielka Wigilia Paschalna: godzina 20.00.

 Na liturgię zapraszamy ze świecami. Za odnowienie obietnic chrztu świętego podczas liturgii Wigilii Paschalnej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na zakończenie Mszy Świętej Wigilii Paschalnej Procesja rezurekcyjna.

Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego:

7.00 – Msza św. Rezurekcyjna, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00;

nie będzie Mszy św. o godzinie 8.00.

II. Święto: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00.