PLAN REKOLEKCJI DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ DLA KLAS II. I III. GIMNAZJUM

Szkoła podstawowa (oprócz klasy III. i VII.) nauki rekolekcyjne ma w kościele, natomiast klasy gimnazjalne, klasa III. podstawowa i klasa VII. w kaplicy.

Nauki rekolekcyjne – we wszystkie dni ten sam program:

W kościele: – klasa VI – godzina 9.00,

– klasa IV i V – godzina 10.30,

– Przedszkolaki, „0” i klasa I. i II. – godzina 12.00.

W kaplicy: – klasa III. gimnazjalna – godzina 9.00,

– klasa II. gimnazjalna i klasa VII. podstawowa – godzina 10.30,

– klasa III. podstawowa – godzina 12.00.

Dodatkowo w poniedziałek i wtorek w Szkole podstawowej nr 8

(dawne gimnazjum nr 3):

– klasa II. gimnazjalna ma spotkanie o godzinie 9.00,

– a klasa III. gimnazjalna o godzinie 10.30.

 

Plan rekolekcji wywieszony jest w gablotach ogłoszeń, zamieszczony na naszej stronie internetowej oraz wydrukowany w parafialnym piśmie: „Płomień Ducha na niedzielę”. Obecność na rekolekcjach jest obowiązkowa! Dzieci z przedszkoli oraz „0” według uznania rodziców – prosimy wówczas o przyprowadzenie tych dzieci.

 

Przypominamy, że każdy uczeń na rekolekcje uczęszcza

do swojej parafii.