Charytatywnie na koniec karnawału

Pod hasłem „Być dobrym jak chleb” ponad dwieście osób bawiło się  w ostatnią sobotę karnawału,  na Balu Charytatywnym zorganizowanym przez nasz Parafialny Zespół Caritas w Dworze Biesiadnym w Rojewie.

Razem z wolontariuszami PZC wpadliśmy na pomysł, by zorganizować promocję „dobroczynności i wolontariatu” podczas Balu charytatywnego. Pomysł został zaakceptowany w czasie jednego ze spotkań roboczych naszego zespołu i dzisiaj możemy powiedzieć, że udało się zrealizować podjęta inicjatywę. Nasze społeczeństwo się starzeje co zauważamy również w naszej parafii, tym samym wzrasta liczba osób starszych, które  potrzebują pomocy. Podczas Balu promowaliśmy idee dobroczynności oraz zachęcaliśmy do odważnego angażowania się w dzieła miłosierdzia zarówno poprzez wolontariat jak i wspieranie naszych dzieł materialnie.

Żyjemy w czasach, które na piedestał wynoszą postawy egoistyczne, zagrażające człowiekowi. Tego typu sytuacje prowadzą do ślepoty i braku zauważenia wokół siebie osób potrzebujących pomocy. Stąd pragniemy coraz mocnej promować w naszej parafii i na terenie Miasta Inowrocławia idee wolontariatu i dzieł miłosierdzia. Piękny wieczór,  poświecony refleksji dotyczącej dzieł miłosierdzia, jak również promujący instytucje wolontariatu umilał zespół muzyczny Kornel  z Inowrocławia, który przez ponad dziewięć godzin nieustannie porywał wszystkich do zabawy. Oprócz promocji wolontariatu zostały również wręczone  osobom wspierającym działania PZC upominki, które przygotował w swojej pracowni i podarował miejscowy artysta plastyk pan Adam Łożykowski. W trakcie trwania uroczystości zostały również wręczone przez dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Prałata Krzysztofa Stawskiego i proboszcza parafii Świętego Ducha ks. dra hab. Aleksandra Sobczaka podziękowania dla wolontariuszy,  którzy bardzo mocno angażują się codziennie w niesienie pomocy potrzebujący i są takimi cichymi aniołami naszej parafii pojawiającymi się zawsze tam gdzie potrzebna jest pomoc. W promowanie idei  wolontariatu i szerzenie pomocy włączyły się również różne osoby życia publicznego jak aktorzy, muzycy, sportowcy, politycy oraz różne instytucje. Wśród obecnych na balu był pan Wojciech Piniewski zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia,  pani Jadwiga Kalinowska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, pan Rafał Walter Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz wielu innych.

Bal karnawałowy zakończył się następnego dnia rano, lecz nie skończyły się trwające dzieła i juz rodzą się Nam nowe pomysły na niesienie pomocy potrzebującym.  W tym miejscu organizatorzy Balu Charytatywnego pragną bardzo serdecznie podziękować mediom: Gazecie Pomorskiej, portalom ino-online i inianie.pl za aktywne zaangażowanie sie w promocje naszego dzieła oraz za objecie swoim patronatem naszego Balu jak również przekazane relację z uroczystości. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę pani Krystyny Bednarek właścicielowi Dworu Biesiadnego w Rojewie, dziękujemy panu Kornelowi Pietrykowskiemu i Jego zespołowi za wspaniała zabawę, firmie pana Sławomira Pakulskiego za ofiarowanie pysznego ciasta i tortu na naszą zabawę. Składamy podziękowanie naszemu parafianinowi artyście plastykowi Adamowi Łożykowskiemu za przygotowanie w swojej pracowni szklanych aniołów dla naszych sponsorów. Ogromna wdzięczność wyrażamy osobom i firmom , które czynnie zaangażowały się w dzieło Balu Charytatywnego, a których tutaj nie sposób wymieć, bądź pragnęły pozostać anonimowe czyniąc dobro. Wszystkim za okazaną pomoc składamy Serdeczne Bóg zapłać!

Czujesz potrzebę zrobienia czegoś wyjątkowego dołącz do nas i zostań aniołem rozsiewającym miłość! Więcej informacji gdzie i jak włączyć się do współpracy znajdziesz na stronie www.swietyduch.pl lub na naszym profilu na Fb wpisując Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu. Zachęcamy do współpracy

Poniżej nasz Bal w obiektywie aparatu …. 

                                                                                            Ks. Marcin Łojko

                                                                                    wraz z wolontariuszami PZC