Ziemska droga księdza prałata Franciszka Resiaka

Śp. ks. prałat Franciszek Resiak urodził się 3 grudnia 1934 r. w Żninie w rodzinie Jana i Heleny z Balcerzaków. Ojciec był kolejarzem, a matka prowadziła dom. Miał 2 siostry i 4 braci .Po ukończeniu w 1952r. LO w Żninie podjął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego 31 maja 1958 r.

Pracował jako wikariusz i prefekt w Rogowie, Trzemesznie, Bydgoszczy i Gnieźnie. Na początku lat 70-tych ub. wieku rozpoczął pracę duszpasterską jako proboszcz w parafii św. Mikołaja w Szaradowie, a od 1972r. w parafii NSPJ w Janikowie, gdzie dał się poznać jako budowniczy, rozbudowując kościół i budując nową plebanię.

Doceniając pracowitość kapłańską i doświadczenie w zakresie budowania świątyni ks. Prymas Stefan Wyszyński powierzył Mu 3 sierpnia 1979 r. organizację nowego ośrodka parafialnego na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu. Przez 30 lat swego życia pasterzował w parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu.

Zaczynał pracę nie mając plebanii ani kościoła. Miał tylko wiernych. Pozostawił po sobie ponad 10 tysięczną parafię w której pracuje 4 kapłanów mieszkających w zadbanej plebanii i wybudował wspaniałą świątynię, którą 18 maja 2008 r. konsekrował ks. arcybiskup Henryk Muszyński. Oprócz obowiązków proboszczowskich ks. Franciszek Resiak pełnił urząd dziekana dekanatu I w Inowrocławiu, wizytatora katechetycznego i koordynatora duszpasterstwa z nadania ks. arcybiskupa. Był też członkiem Archidiecezjalnej Komisji ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej oraz członkiem Archidiecezjalnej Rady Ekonomicznej w Gnieźnie. W uznaniu zasług dla Kościoła Powszechnego w 1992 r. został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w 1998 r. otrzymał godność prałata.

Po ukończeniu 75 lat ks. prałat Franciszek Resiak złożył rezygnację z urzędu proboszcza i 20 lipca 2010 r. przeszedł w stan spoczynku, zamieszkując w domku przy kościele. Z dużą cierpliwością i pogodą ducha znosił nękające go choroby, często przebywając w szpitalach. Zmarł w nocy z 25 na 26 grudnia 2013r. w inowrocławskim szpitalu. Pochowany został 30 grudnia 2013 r. na cmentarzu w Inowrocławiu przy ul. Marulewskiej.

Zmarłego żegnali członkowie Rodziny, przedstawiciele Archidiecezji Gnieźnieńskiej – duchowni i świecy, mieszkańcy nie tylko Inowrocławia, lecz także Janikowa, Szaradowa, Rogowa, Trzemeszna, Gniezna, Bydgoszczy, Kruszwicy, Strzelna i innych miejscowości. Mogiłę śp. ks. prałata Franciszka Resiaka pokryły niezliczone kwiaty, symbole wdzięczności i pamięci.

Należy żywić nadzieję, że wierni nie zapomną w modlitwie o pierwszym proboszczu parafii Świętego Ducha, oddanym Bogu, Kościołowi i wspólnocie parafialnej.