Święty brat Albert Chmielowski

W ostatnią niedzielę Roku Wiary, 24 listopada nasza wspólnota parafialna przeżywała doniosłą uroczystość, którą było wprowadzenie relikwii kości świętego brata Alberta Chmielowskiego. Miała ona miejsce podczas Eucharystii o godzinie 9.30, którą koncelebrowali wszyscy księża posługujący w naszej parafii: ks. dr Grzegorz Iwiński, proboszcz, ks. dr Hubert Nowak, ks. Bogusław Krzemiński, ks. Roman Kruk oraz księża emeryci: prałat Franciszek Resiak oraz Piotr Franków.

Król nie z tego świata

Homilię do licznie zgromadzonych parafian wygłosił ks. Roman. W swoim słowie zwrócił uwagę na postać Chrystusa Króla Wszechświata.
– Jakże inny to król, od tych dobrze nam znanych. Nie ma ani złotej korony, ani armii będącej na każdy jego rozkaz, ani podwładnych. Zamiast tego staje dziś przed nami Jezus w cierniowej koronie i szkarłatnej szacie, jak na obrazie, którego autorem jest święty brat Albert, którego relikwie od dziś będą w naszej parafii.
W dalszej części homilii ks. Roman podkreślił, że każdy z nas powinien być jak brat Albert, służyć drugiemu człowiekowi, być „dobrym jak chleb”. Tak samo jak Jezus był dobry i jak On służył ludziom.

Przeniesienie relikwii

Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni wierni odmówili przed Najświętszym Sakramentem Litanię do Serca Pana Jezusa, następnie w uroczystej procesji przeniesiono relikwie świętego do kaplicy dolnej pw. Oblubienicy Ducha Świętego, gdzie można je codziennie adorować. Tam także poświęcono obraz „Ecce homo” oraz odśpiewano „Ciebie Boga wysławiamy”. W uroczystości udział wzięły także Siostry Albertynki z Bydgoszczy, które w niedzielę poprzedzającą wprowadzenie relikwii przybliżały naszym parafianom postać tego wielkiego świętego.

Droga św. Alberta do Św. Ducha

Do naszej parafii relikwie św. brata Alberta Chmielowskiego trafiły dzięki życzliwości wielu ludzi. Przede wszystkim, dzięki siostrze Asumpcie z Krakowa, autorce wielu publikacji na temat życia i dzieła św. Alberta, która jest krewną naszych parafian, państwa Koterskich, którzy dopełnili wielu starań żeby te relikwie znalazły się w naszej parafii. Państwu Koterskim dziękujemy także za ufundowanie przepięknego relikwiarza. Wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego dzieła, składamy serdeczne Bóg Zapłać.