Proboszczowie pełniący posługę w przeszłości w naszej parafii

1. ks. prał. Franciszek Resiak – pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła pw. Świętego Ducha (1980 – 2010)

2. ks. dr Grzegorz Iwiński (2010 – 2014)