“Wywołani!” – początek przygotowań do bierzmowania

W niedzielę, 25 września do ołtarza wywołani zostali imiennie kandydaci do bierzmowania ostatniego rocznika gimnazjum, którzy w przyszłym roku przyjmą sakrament. Po wyczytaniu wyszli na środek i odpowiedzieli wobec licznie zgromadzonej wspólnoty parafialnej „JESTEM”.

Na pytanie celebransa: „Czy jesteś gotowy pod przewodnictwem Jezusa wstąpić dzisiaj na tę drogę?”, kandydaci; każdy po kolei , odpowiedzieli: „JESTEM GOTOWY/GOTOWA”. Następnie ks. Marcin Przybylski odmówił nad nimi modlitwę o wytrwanie na obranej drodze i o oddalenie wszelkich wpływów złego ducha, po czym wraz z ks. Marcinem Łojką nałożyli na nich ręce i nad każdym z nich modlili się przez chwilę w ciszy. Na zakończenie kandydaci naznaczeni zostali znakiem krzyża na czole.

To uroczyste przyjęcie zapoczątkowało ostatni rok przygotowań do sakramentu bierzmowania rocznika 2001. Kandydaci jeszcze przed niedzielnym obrzędem podzieleni zostali na sześć grup pod patronatem św. Urszuli Ledóchowskiej, św. Teresy z Kalkuty, bł. Bernardyny Jabłońskiej, św. Jacka, św. Brata Alberta i bł. Pier Giorgia Frassatiego; wybór tych patronów ma to związek z Jubileuszem Miłosierdzia i kolejnym rokiem duszpasterskim pod hasłem: „Idźcie i głoście”.

Kandydaci w ramach przygotowań do bierzmowania raz w miesiącu uczestniczyć będą w katechezie kerygmatycznej, spotykać się będą w małych grupach na dzieleniu słowem Bożym i przygotowaniu do liturgii niedzielnej, będą mieli okazję wziąć udział w pielgrzymkach i wyjazdach formacyjnych, a także wykażą się „wyobraźnią miłosierdzia”.