Wywołani!

Wywoływanie do tablicy nie kojarzy się najlepiej. Zwłaszcza uczniom w szkole, którzy gdzieś w kącie bujają w obłokach i snują plany na najbliższe popołudnie lub weekend. Nagłe wezwanie nauczyciela zakłóca ten błogi stan i wprawia w niemałe zakłopotanie.

Ostatnio nie tyle do tablicy, co do ołtarza wywołani zostali imiennie kandydaci do bierzmowania z ostatniego rocznika, którzy…

w przyszłym roku przyjmą sakrament. Po wywołaniu wyszli na środek i odpowiedzieli wobec licznie zgromadzonej wspólnoty parafialnej „JESTEM”.

Słownik frazeologiczny wyjaśnia nam, że wywołać kogoś do tablicy to tyle, co „wezwać kogoś do odpowiedzi, do wytłumaczenia się z czegoś”. I chyba właśnie o to chodzi w przygotowaniu do każdego sakramentu – o danie osobistej odpowiedzi na głos Boga skierowany do człowieka. Pozostaje pytanie, z czego mają się tłumaczyć kandydaci do bierzmowania? A no przede wszystkim „aby umieli zdać sprawę z nadziei, która w nich jest”!

Na pytanie celebransa: „Czy jesteś gotowy pod przewodnictwem Jezusa wstąpić dzisiaj na tę drogę?”, kandydaci; każdy po kolei , odpowiedzieli: „JESTEM GOTOWY/GOTOWA”. Następnie ks. Marcin Przybylski odmówił nad nimi modlitwę o wytrwanie na obranej drodze i o oddalenie wszelkich wpływów złego ducha, po czym księża nałożyli na nich ręce i nad każdym z nich modlili się przez chwilę w ciszy. Na zakończenie kandydaci naznaczeni zostali znakiem krzyża na czole.

To uroczyste przyjęcie zapoczątkowało ostatni rok przygotowań do sakramentu bierzmowania rocznika 2000. Kandydaci jeszcze przed niedzielnym obrzędem podzieleni zostali na sześć grup pod patronatem św. Wojciecha, św. Jana Pawła II św. Faustyny Kowalskiej, św. Brata Alberta, bł. Karoliny Kózkówny i bł. Marii Karłowskiej); wybór tych patronów ma to związek z 1050. rocznicą chrztu Polski i Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

Kandydaci w ramach przygotowań do bierzmowania raz w miesiącu uczestniczyć będą w katechezie kerygmatycznej, spotykać się będą w małych grupach na dzieleniu słowem Bożym i przygotowaniu do liturgii niedzielnej, będą mieli okazję wziąć udział w pielgrzymkach i wyjazdach formacyjnych, a także wykażą się „wyobraźnią miłosierdzia”.