Mamy nowego pasterza

Abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował ks. Aleksandra Sobczaka, dotychczasowego wiceoficjała Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie, proboszczem parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu, z zachowaniem pełnionej przez niego funkcji sędziego w powyższym Trybunale. Dekret wejdzie w życie 22 lutego br.