Powakacyjny porządek Mszy św.

Od dnia dzisiejszego wracamy do powakacyjnego porządku sprawowania Mszy św.; tzn. w dni powszednie Msze św. będą celebrowane o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 zaś w niedzielę będzie także Msza św. o godz. 16.00 sprawowana w kościele. Zachęcamy także do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu codziennie w dni powszednie od godz. 8.30 do 18.00.