Miesiąc różańca

We wtorek rozpoczynamy październik – miesiąc różańca świętego. Zachęcamy wszystkich do odmawiania tej modlitwy, streszczającej życie Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i każdego z nas. Rodzice zachęcajcie i dopilnujcie, aby wasze dzieci uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych. Nabożeństwa różańcowe dla dorosłych będą od poniedziałku do soboty po Mszy św. sprawowanej w kościele o godz. 18.00; gimnazjaliści uczestniczą i prowadzą różaniec w czwartki, różaniec dla dzieci będzie we wtorki i piątki o godz. 17.00.