Nabożeństwa Fatimskie

     Już dziś w poniedziałek 13 maja z okazji kolejnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie rozpoczynamy cykl nabożeństw fatimskich. Będą się one odbywały każdego 13 dnia miesiąca począwszy od maja do października. Pierwsze nabożeństwo fatimskie porzedzone Mszą św. już dziś o godz. 20.00. Przynieśmy na to nabożeństwo świece.