“Duszek” – otwarcie przedszkola

Wczoraj, w czwartek 4 października odbyło się oficjalne otwarcie Niepublicznego Przedszkola “Duszek”, działającego przy naszej parafii. Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań, jakie złożył ks. proboszcz Grzegorz Iwiński na ręce osób, które były szczególnie zaangażowanie w procesie powstania “Duszka”. Następnie ze specjalnie przygotowanym programem wystąpiły dzieci, po czym głos zabrała dyrektor przedszkola, pani Iwona Eich Byczyńska. Na zakończenie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele wydziału oświaty, straży pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Zdjęcia z otwarcia przedszkola TUTAJ