UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 26.08.2012 R.

1. W dzisiejszą uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w łączności z pielgrzymami zebranymi na Jasnej Górze, zapraszamy wszystkich parafian na nabożeństwo maryjne o godz. 20.30. Nabożeństwo rozpocznie się odmówieniem różańca w intencji naszych rodzin, zaś zakończy Apelem Jasnogórskim – czcicieli Matki Bożej zapraszamy.

2. Od przyszłej niedzieli 2 września powracamy do powakacyjnego porządku Mszy św.; tzn. od przyszłej niedzieli będzie Msza św. o godz. 16.00 celebrowana w kaplicy; biuro parafialne czynne będzie także w sobotę od godz. 11.00 do 12.00.

3. Za tydzień w niedzielę 2 września będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne żniwa podczas Mszy św. o godz. 9.30. Zapraszamy na tę Mszę św. wszystkich rolników, żniwiarzy, kwiaciarzy, sadowników i właścicieli ogródków działkowych. Wspólnie podziękujmy Panu Bogu za chleb oraz wszelkie pokarmy.

4. Przypominamy, że w naszej parafii Msze św. niedzielne o godz. 11.00 celebrowane są dla dzieci z rodzicami – na tę Mszę św. zapraszamy nie tylko dzieci pierwszokomunijne, ale młodsze i chodzące do innych klas szkoły podstawowej. Prosimy rodziców, dopilnujcie, aby wasze dzieci co niedzielę były obecne na Eucharystii, także by korzystały ze spowiedzi i Komunii św. pierwszo piątkowej. Za tydzień, porosimy, aby dzieci klas pierwszych na Mszę św. o godz. 11.00 przyniosły tornistry i przybory szkolne – w czasie Mszy św. nastąpi ich poświęcenie.

5. Pierwsza sobota miesiąca przypada 1 września. Kapłani odwiedzą swoich chorych począwszy od godz. 8.00.

6. Wyjazd zapisanych osób na wypoczynek do Drźwirzyna będzie w poniedziałek 27 sierpnia o godz. 6.00 sprzed kościoła. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Włoch

7. W niedziele 2 września po Mszy św. o godz. 9.30 będzie spotkanie organizacyjne kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas II i III Gimnazjum oraz starszej młodzieży.

8. Dzisiaj po Mszach św. zbierać będziemy ofiary na tornistry i przybory szkolne dla dzieci z rodzin uboższych i wielodzietnych naszej parafii – zachęcamy do ofiarności na ten cel. Rodzice, którzy chcieliby otrzymać taką pomoc dla swoich dzieci proszeni są o przyjście do biura parafialnego w najbliższy piątek od godz. 16.00 do 18.00.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej; do nabycia nowy numer Przewodnika Katolickiego. 10. W tym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej parafii Józefa Szymańskiego, Pelagię Pawłowską, Teresę Klarys i Janinę Szewczyk. Wszystkich wiernych zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.