Życzenia


Przeżywając na nowo tajemnicę zamieszkania Syna Bożego na ziemi życzę aby uczestnictwo w świątecznej Eucharystii umocniło osobową więź z Panem Jezusem, napełniło radością, pokojem i nową nadzieją.
Niech dobry Bóg w Roku Pańskim 2012 usposobi do stawania się darem, zwiastunem nadziei i radości dla innych.

                                                                 Ks. Grzegorz Iwiński

                                                                 Proboszcz