Nabożenstwa pasyjne

Zachęcamy parafian do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Już dziś, po raz pierwszy w tegorocznym Wielkim Poście sprawowane będą nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dla dorosłych po Mszy św. sprawowanej o godz. 8.00; dla wszystkich dzieci wraz z rodzicami po Mszy św. o godz. 18.00. Młodzież gimnazjalną, starszą i wszystkie osoby pracujące zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 20.00; wszystkie Msze św. w piątki Wielkiego Postu sprawowane będą w kościele. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będzie w niedzielę o godz. 17.00.