Jutro środa popielcowa

“Razem z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W Środę Popielcową stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał świat z Ojcem, a my także i teraz, mocą tego wydarzenia możemy uzyskać odnowienie więzi jaką nawiązaliśmy z Bogiem w chwili chrztu świętego.”

                                                                                             www.wiara.pl 

Niech w tym czasie więcej będzie w naszym życiu modlitwy oraz uczynków pokutnych; zachęcamy do podjęcia konkretnych postanowień wielkopostnych. W Środę Popielcową Msze św. w naszej parafii będą sprawowane w kościele o godzinie 8.00, 10.00, 16.00, 18.00 i 19.00 – zapraszamy wszystkich parafian do udziału w Mszach świętych celebrowanych tego dnia. Na każdej Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem na znak kruchości ludzkiego życia a także symbol podjęcia przez każdego z nas drogi nawrócenia, by jeszcze bardziej zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, nie wolno spożywać pokarmów mięsnych, raz tylko w tym dniu wolno najeść się do syta i dwa razy się posilić.